Tilaa kirjoja

  

 • Sataottelija ja tuloksekas perusjohtaja

  Vastuullisuus, avoimuus, eettisyys, kestävä kehitys ja asiakaslähtöisyys ovat nousseet viime vuosina johtamisen keskeisiksi elementeiksi. Ilman näiden toteutumista ja toteuttamista johtajan ura on todennäköisesti lyhyt ja vähintään kivikkoinen. Näiden pääteemojen lisäksi esille putkahtaa milloin minkäkinlaisia johtamisoppeja. Tuntuu siltä, että yksittäisen johtajan olisi hallittava sata erilaista johtamisen tyyliä ja ”ismiä” pärjätäkseen, oltava sata.

  Kirjaan on haastateltu lukuisia yritysjohtajia ja kysytty mitkä ovat heidän johtamisen kulmakivensä. Johtajien mukaan tilanteet vaihtuvat hyvin nopeasti joten aina ei ehdi miettiä minkä työkalun pakistaan esiin ottaa vaan on toimittava hetkessä. Myös esimerkiksi kasvuyrityksen strategiset ja muut haasteet muuttuvat ajan mittaan ja nopeastikin, jolloin sen johtamisessa tarvitaan kulloiseenkin tilanteeseen sopivia erilaisia johtamisen malleja ja menetelmiä.

  Silti sekä haastatellut johtajat että kirjoittajat näkevät johtamiseen liittyvän kuitenkin keskeisen joukon niin sanottuja perusjohtamisen elementtejä, joiden hallinta on myös olennaista. Näistä esiin nousivat sellaiset kuin tulosjohtaminen, strategioiden laatiminen ja strateginen johtaminen sekä eritoten arvo- ja tarkoituksella johtaminen.

  Yksi keskeinen oivallus käydyistä keskusteluista oli, että tilanne ei ole joko-tai. Ei ole olemassa yhtä ja ainutta oikeaa johtamisen tapaa. On hyvä kokeilla erilaisia uusia johtamisoppeja ja -malleja ja jos ne itselle ja organisaatiolla toimivat, ottaa ne mukaan osaamispalettiin. Sekä uusia että vanhoja oppeja voidaan sitten käyttää eri tavoin, tilanteen mukaan.

  Kirja tarjoaa eritoten uusille ja tuleville liikkeenjohtajille vastauksen johtajan
  avainkysymyksiin: mitä on tuloksekas perusjohtaminen, mikä on johtajan ohjaava
  orientaatio, kun kaikki liikkuu koko ajan eikä mikään ei tunnu riittävän sekä mikä yhdistää kaikkea hyvää johtamista, kaikissa tilanteissa?

  Kirjoittajat ovat tutkineet sitä, millaista johtamista nyt eri opinahjoissa olevat tulevat alaiset ja esimiehet tulevat arvostamaan. Muuttuvatko johtamisen perusasiat tulevaisuudessakaan?

  Kirjoittajat
  KTT Lasse Mitronen on Aalto-yliopiston työelämäprofessori. Hänellä on pitkäaikainen kokemus kaupan piiristä ja sekä liiketoiminnan kansainvälisestä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Hän toimii myös johdon kouluttajana ja luennoitsijana useissa johtamiskoulutusohjelmissa.

  KTM Timo Raikaslehdolla (Partner, Hallituspartnerit Helsinki) on yli 20 vuoden kokemus työskentelystä eri yritysten ylimmän johdon ja hallitusten kanssa sekä liikkeenjohtajana että liikkeenjohdon konsulttina, mukaan lukien lukuiset strategiaprojektit ja käytännön strategiatyön johtaminen ja kehittäminen.

  KTM Seppo Mansukoskella (eläkkeellä) on monikymmenvuotinen kokemus johdon kouluttajana ja konsulttina sekä myös koulutus- ja konsultointiorganisaatioiden
  johtajana. Sepon keskeisiä osaamisalueita ovat mm. tulosjohtaminen, ihmisten johtaminen, henkilöstöjohtaminen ja johtamisen kehittäminen.

  Mansukoski ja Mitronen ovat kirjoittaneet yhdessä Pertti Porenteen ja Pekka Salmimiehen kanssa kirjan Käytännön johtoryhmätyöskentely (Talentum 2007). Mitronen ja Raikaslehto ovat kirjoittaneet kirjan Voittajan strategia ( Alma Talent 2019).ita artikkeli tähän...

  Tekijät: Lasse Mitronen, Timo Raikaslehto, Seppo Mansukoski

  Tilaa kirja

    Takaisin

Value Books Oy

Y-tunnus 3086547-8
Tietosuojaseloste

c/o Basam Books Oy

Lapinlahdenpolku 8
00180 Helsinki

 

Verkkosivut - Opiferum Oy