Tilaa kirjoja

  

 • Sata myyttiä arvoista

  Arvot näkyvät arjessa. Näkyvätkö?
  Arvot eivät ole joko-tai-juttu, vaan sekä-että.
  Arvot ovat sekä näkyvillä että näkymättömissä. Arvot ovat sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän väline. Ne ovat sekä selkeästi määritelty että määrittyvät tekijän tekemisen kautta. Arvot ovat sekä abstrakti asia että konkretiaa, nähtävissä oikeasti, kun joku organisaatiossa käsinkosketeltavasti tekee jotain. Josta voitaisiin todeta: ”Tuossa se näkyy!” Arvot ovat organisaation sisällä sekä tilan luomista että sen rajaamista. Arvot antavat suuntaviivat siihen, kuinka toimitaan, vaikka selkeää vastausta ei ole nähtävissä. Ne ovat signaali yrityskulttuurista.

  100 myyttiä kirjassa Jaana Villanen pureutuu näihin arvoista esitettyihin väittämiin ja uskomuksiin, asioita, joiden paikkansapitävyyttä ei voida aina todistaa. Kirjan avulla avarretaan arvojen vaikutusta jokaisen elämään ja tuodaan näkökulmia siihen, miten arvot näkyvät arjessamme. Arvojen syvempi ydin ja ymmärrys on kaikki. Arvojen avulla parhaimmassa tapauksessa kyetään luomaan jokaiselle tekijälle merkityksellinen kuva yhteisestä tulevaisuudesta.

  Kirja herättelee lukijaa pohtimaan sitä, kuinka teot muodostavat kuvat siitä, millaisia arvomme ovat. Jättiharppauksin kulkemisen sijaan se tarkoittaa myös kaikkia pikkuruisia askeleita, joita
  otamme. Tekemällä kuitenkin arvojen pohjalta muutoksia, pienikäkin, ne ankkuroivat suunnan ja tavan toimia. Vaikka arvot olisivat vahvasti läsnä jokapäiväisessä toiminnassa, niitä tulisi haastaa koko ajan.joita artikkeli tähän...

  Tekijä: Jaana Villanen

  Tilaa kirja

    Takaisin

Value Books Oy

Y-tunnus 3086547-8
Tietosuojaseloste

c/o Basam Books Oy

Lapinlahdenpolku 8
00180 Helsinki

 

Verkkosivut - Opiferum Oy