Tilaa kirjoja

  

 • Juontamisen oppikirja

  Juontamisen oppikirja antaa konkreettiset eväät asiantuntijoille toimia juontajan roolissa missä tahansa tapahtumassa. Juontajan rooli on olennainen yrityksen sisäisissä tapahtumissa, messuilla, seminaareissa sekä kaikissa yleisötapahtumissa.  Tällä hetkellä työelämässä toimivilta eri alojen asiantuntijoilta puuttuu osaaminen tapahtumien onnistuneesta läpiviennistä. Tapahtumien järjestämiseen on saatavilla oppaita ja kirjallisia teoksia, mutta tilaisuuksien läpivientiin eli juontamiseen ei ole tällä hetkellä saatavilla tarpeeksi ammatillista tietoa. 

  Juontajalla on iso rooli onnistuneen tapahtuman luomisessa. Juontajan rooliin kuuluu enemmän kuin vain tervetulotoivotukset ja puhujien esittelyt. Juontajan vastuulla on juontokäsikirjoituksen tekeminen, tapahtuman tunnelman ylläpitäminen, aikataulusta huolehtiminen, tapahtuman tavoitteen edistäminen ja haastatteluiden sekä paneelikeskusteluiden ammattitaitoinen moderointi.

  Juontajamisen oppikirjan teesit omaksumalla asiantuntija voi toimia esimerkiksi fasilitaattorina koulutustapahtumissa, hostina tai seremoniamestarina yritystilaisuuksissa, haastattelijana tai moderaattorina paneelikeskusteluissa. Kirja vahvistaa asiantuntijoiden kykyä havainnoida ja parantaa omaa esiintymistään juontajan roolissa. Kirjassa perehdytään juontokäsikirjoituksen luomiseen, minkä avulla vahvistetaan koko tapahtuman tavoitteita ja parannetaan tapahtumakävijöiden kokemusta tilaisuudesta. Kirjan opit vahvistavat myös yleisiä esiintymistaitoja, opettavat puhumaan mikrofoniin oikeaoppisesti ja antavat eväät vaikuttavampaan puheviestintään.

  Kirjan teoria ja juontamisen tueksi tehdyt harjoitteet antavat rohkeuden astua yleisön eteen ja johtaa tapahtumaa. Oikeilla juontotekniikoilla on helpompi olla vuorovaikutuksessa yleisön kanssa ja vastata myös tapahtuman aikataulusta. 

  Juontamisen oppikirjan kirjoittajat ovat yli 10 vuotta ammattijuontajina toimineet Tuuli-Elina Ruuskanen ja Kati Vasell, jotka nyt tiivistävät juontamisen opit yhteen teokseen. Ruuskanen ja Vasell ovat myös kouluttaneet satoja asiantuntijoita ja juontoalalle pyrkiviä esiintymisen ammattilaisia. Juontamisen oppikirja kokoaa yhteen Katin ja Tuuli-Elinan yli 10-vuoden opit ja kokemuksen juontajana toimimisesta. Juontamisen oppikirja on ensimmäinen laatuaan ja se on asiantuntijoiden pyytämä teos.

  Tekijät: Tuuli-Elina Ruuskanen & Kati Vasell

  Tilaa kirja

    Takaisin

Value Books Oy

Y-tunnus 3086547-8
Tietosuojaseloste

c/o Basam Books Oy

Lapinlahdenpolku 8
00180 Helsinki

 

Verkkosivut - Opiferum Oy